SPEAKING OF____ is een initiatief van Lucas Hoeben en Eva Pel

Lucas Hoeben is het samenwerkingsverband van beeldend kunstenaar Karla Hoeben en kunstenaar/curator Martijn Lucas Smit. Lucas Hoeben kan gezien worden als een alter-ego, die vanuit een kritische positie de wereld van de [beeldende] kunst beziet en in kaart brengt. Lucas Hoeben heeft daarbij oog voor de machtsstructuren binnen deze wereld, en voor het spanningsveld tussen high en low culture. Dit resulteert in twee- en driedimensionaal werk: tekeningen (grafiet op papier), getekende animaties, sculptuur in gips en beton en installaties die verschillende media combineren. Lucas Hoeben ziet hierbij de tentoonstelling als een inhoudelijk onderzoeksterrein, maar óók als een medium.

Eva Pel is beeldend kunstenaar en sociaalgeograaf. Haar werk houdt het midden tussen politiek engagement en subtiele ingrepen in (semi-) publieke ruimtes of domeinen met een collectieve functie. Haar artistieke praktijk bespeelt een groot spectrum aan mogelijke vormen van expressie – van sociaal- geografisch onderzoek tot fotografie, film, mixed media-installaties en publicaties –, maar valt tegelijk te herleiden tot enkele kernthema’s die belangrijk zijn voor haar werk, namelijk: de condition of urban living, corporate and institutional structures, en conditions of knowledge production. De keuze voor een specifiek medium – of een combinatie van media – wordt hierbij bepaald door de vorm en inhoud van hetgeen zij tegenkomt in haar artistieke onderzoeksproces.

In het project SPEAKING OF____ begeven Lucas Hoeben en Eva Pel zich beiden op het hybride grensvlak tussen het kunstenaarschap en het curator- cq organisatorschap.

SPEAKING OF_____ ontstaat in samenwerking en -spraak met een veertigtal beeldend kunstenaars en andere experts.


www.lucashoeben.com

www.evapel.com


_____

Dit project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en Cultuurstimuleringsfonds Gemeente Haarlem


___


2021